Zintegrowany program UTH Rad.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w UTH Rad., podniesienie kompetencji studentów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Aktualności

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NR 100

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NR 100 REKRUTACJA NA SZKOLENIE: z zakresu Kryminalistyki  dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i kierunku  Prawa Wydziału Prawa i Administracji  Szkolenie zostanie

Czytaj więcej »

Proces rekrutacji

  • weryfikacja formalna i/lub merytoryczna dokumentów
  • powiadomienie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną osób zakwalifikowanych do projektu