Zintegrowany program UTH Rad.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w UTH Rad., podniesienie kompetencji studentów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Aktualności

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NR 22

REKRUTACJA NA SZKOLENIE  pt.: „Zamówienia publiczne w 2022 roku – nowe przepisy i praktyka po nowelizacji przepisów z uwzględnieniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE”

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NR 21

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE NA SZKOLENIE dla pracowników Działu Zarządzania Obiektami Uczelni Ogłasza się nabór na szkolenie z zakresu: zarządzania budynkami Administracji Publicznej w ramach Zadania nr 

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NR 20

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE NA SZKOLENIE dla pracowników Działu Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Nieruchomościami, Ogłasza się nabór na szkolenie z zakresu: zamówień publicznych w robotach budowlanych w

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NR 19

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE NA SZKOLENIE dla pracowników Działu Nauczania  Ogłasza się nabór na szkolenie z zakresu: studiów podyplomowych (m.in. wymagania prawne dot. tworzenia i prowadzenia).  w

Czytaj więcej »

Proces rekrutacji

  • weryfikacja formalna i/lub merytoryczna dokumentów
  • powiadomienie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną osób zakwalifikowanych do projektu